Kiedy ?

Etap drugi odbędzie 12 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks.prof. Józefa Tischnera w Limanowej. o godzinie 9:00

Na czym polega?

Etap II będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 zadań zamkniętych

Co jest zabronione?

W czasie trwania konkursu zabronione jest komunikowanie się pomiędzy uczestnikami, korzystanie z kalkulatorów, telefonów komórkowych  i innego sprzętu elektronicznego.

Co jest dozwolone?

Uczniowie w trakcie trwania konkursu mogą skorzystać z materiałów które otrzymają od organizatorów: papier, test z zadaniami  oraz własnych przyborów: długopis , ołówek, linijka, cyrkiel, lupa.

Gdzie?

Etap II odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej, po wyłonieniu maksymalnie 30 najlepszych osób.