Celem konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowanie „ Królową Nauk”,  pokazanie że przy odrobinie chęci każdy uczeń może polubić i zrozumieć matematykę, a co za tym idzie nie będzie bał się zastosować jej w życiowych, praktycznych sytuacjach

Konkurs składa się z dwóch etapów

I Etap

II Etap