I Etap

Aby przystąpić konkursu należy zgłosić ten fakt do Szkolnego Koordynatora Konkursu. Koordynator konkursu ma za zadnie wysłać do organizatora konkursu uzupełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „zgłoszenia” do dnia 10.02.2021r.  na adres mailowy adutka@tischner.limanowa.edu.pl . Organizator  mailem zwrotnym przesyła loginy i hasła dla poszczególnych uczestników konkursu.  Za po mocą tych danych uczeń loguje się na platformie edukacyjnej moodle  której adres znajduje się w zakładce  ” Konkurs” . Po zalogowaniu uczestnik będzie mógł przystąpić do rozwiązywania zadań. Zadania konkursowe będą dostępne od 15 lutego do 23 kwietnia w każdy poniedziałek i środę między godziną 12.00-23.59.

W piątek natomiast będzie pytanie niespodzianka dotyczące szkoły. Pytanie niespodzianka będzie dostępne również w godzinach 12.00-23.59.

Zadania mają charakter zamknięty (test wyboru). Rozwiązanie można przesłać tylko raz. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt, za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi nie otrzymuje punktów.

Konkurs wygrywa uczestnik, który zgromadzi najwięcej punktów. Jeśli liczba punktów jest jednakowa u co najmniej dwóch uczestników, o klasyfikacji decyduje czas przesłania rozwiązania.

Odpowiedzi do zadań będą dostępne na stronie konkursu po zakończeniu 1 etapu.