Regulamin

 

 • Organizatorami konkursu jest Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. J. Tischnera w Limanowej.
 • Koordynatorem konkursu jest Agnieszka Dutka i Aneta Leśniak-Święch nauczycielka matematyki w ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy siódmej, ósmej szkół podstawowych.
 • Celem konkursu jest:
  1. kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia,
  2. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych  uczniów  szkół gimnazjalnych
  3. stymulowanie pracowitości, wytrwałości systematyczności w samodzielnej pracy,
  4. upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów klas gimnazjalnych
  5. wykorzystanie wiedzy z matematyki w życiu codziennym
  6. wdrażanie do logicznego myślenia
  7. Zawody składać się będą z dwóch etapów.

 

 1. I Etap – etap internetowy
  • Zadaniem uczestnika zawodów jest samodzielne rozwiązywanie zadań matematycznych i przesyłanie odpowiedzi na platformę edukacyjną moodle.
  • Zadania będą umieszczane w każdy poniedziałek i środę  od 15.02.2023- 23.04.2021 i będą one dostępne w godzinach od 12.00-23.59 (z wykluczeniem okresu świątecznego od 1-5 kwietnia 2021r.) i w tych godzinach będzie możliwość przesyłania swoich odpowiedzi.
  • Dodatkowo w każdy piątek będzie dostępne pytanie niespodzianka dotyczące szkoły. Pytanie to będzie dostępne w tych samych godzinach co pozostałe pytania konkursu.
   • Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt, za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi nie otrzymuje punktów.
  • Konkurs wygrywa uczestnik, który zgromadzi najwięcej punktów. Jeśli liczba punktów jest jednakowa u co najmniej dwóch uczestników, o klasyfikacji decyduje czas przesłania odpowiedzi.
  • Do Etapu II mogą przejść maksymalnie 3 osoby zgłoszone przez jedną szkołę

 

 1. II Etap
  • odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej, po wyłonieniu 30 najlepszych osób.
  • Etap 2 będzie polegał na rozwiązaniu zadań zamkniętych, w których uczeń będzie musiał przedstawić pełne rozwiązanie każdego z nich.
  • w czasie trwania konkursu zabrania się rozmów korzystania z kalkulatorów telefonów komórkowych ( i innego sprzętu elektronicznego)
  • Uczniowie mogą skorzystać z materiałów które otrzymują od organizatorów.
   • (papier, test z zadaniami) i własnych przyborów (długopis , ołówek, linijka cyrkiel)
  • 2 etap odbędzie się 12.05.2021 o godz. 11.00 i trwać będzie 90  minut.
 • Organizator konkursu przesyła do szkół (nauczycieli uczących matematyki) zaproszenie do wzięcia udziału w zawodach wraz z regulaminem.
 • Nauczyciele szkół podstawowych typują koordynatora zawodów w swojej szkole, który będzie się kontaktował z organizatorem mailowo lub telefonicznie.
  1. Nauczyciel (Szkolny Koordynator Konkursu) zgłasza uczniów do zawodów wysyłając zgłoszenie na adres mailowy adutka@tischner.limanowa.edu.pl . W załączniku przesyła uzupełniony formularz zgłoszeniowy. Termin zgłaszaniu uczestników do 10.02.2021
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie maraton.tischner.limanowa.edu.pl
  3. Szkolny Koordynator Konkursu otrzymuje hasła i loginy uczestników zawodów, dzięki którym uczestnicy będą mogli się zalogować na platformie edukacyjnej moodle i przesyłać rozwiązania zadań.
 • Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku wyłącznie w celach związanych z Konkursem
 • Organizator zastrzega sobie prawo blokowania kont, oraz redukowania punktów uczestnikom, którzy będą wykorzystywać nieuczciwe metody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie zawodów.  O zmianie regulaminu serwis powiadomi użytkowników na stronie internetowej zawodów.