Jak zgłosić uczniów do konkursu?

Nie wiesz jak zgłosić uczniów do Maratonu Wiedzy Ogólnej? Wystarczy kilka prostych kroków…

Krok 1 – Wytypuj Szkolnego Koordynatora Konkursu

Aby usprawnić komunikację pomiędzy szkołami a Organizatorem konkursu nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów powinni wytypować Szkolnego Koordynatora Konkursu w swojej szkole. Koordynator ten będzie odpowiedzialny za kontakt z organizatorem.

Krok 2 – Wypełnij wymagane dokumenty

Jeśli jesteś już Szkolnym Koordynatorem Konkursu wypełnij Formularz zgłoszeniowy (pojedynczy dokument) oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku (osobny dla każdego z uczestników, pamiętaj, że Ty również jest uczestnikiem).

Krok 3 – Prześlij dokumenty do Organizatora

Prosimy koordynatorów z poszczególnych szkół o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych danymi uczestników, oraz  przesłanie  w formie elektronicznej na:    alesniak@tischner.edu.pl   do dnia 16.01.2022r.

Dokumenty do pobrania