Zgłoszenie konkursowe dla koordynatorów szkół:

Prosimy koordynatorów z poszczególnych szkół o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych danymi uczestników, oraz  przesłanie  w formie elektronicznej na:

adutka@tischner.limanowa.edu.pl

lub dostarczenie w formie papierowej na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej
Jana Pawła II 42A
34-600 Limanowa
(sekretariat)

do dnia 10.02.2021r.